Changping (Undergraduate) Campus
 

Bus Routes near Changping Campus:

886 (De Sheng Gate West--Changping Dong Guan)

K 345 (De Sheng Gate --Changping Dong Guan)

888 (Mangshan National Forest Park--De Sheng Gate West)

Chang 11 (Changping Dong Guan Road Crossing South--Airforce Plant 23)

Chang 870 (Nan Kou West --Xing Shou)

Chang 21 (Xiang Tang--Cheng Tie Long Ze Zhan)

Haidian (Graduate) Campus
 

Bus Routes near Haidian Campus:

21 (Beijing West Railway Station--An Hua Bridge North)

387 (Beijing West Railway Station--Hui Zhong Road East Entrance)

632 (Qinghe Xiaoying Bridge West--Wu Lu)

84 (Beijing South Railway Station (North Square) --Bei Tu Cheng Subway Station)

304 (Ba Gou Village Bus Station--Mu Dan Yuan)

438 (Xi Zhi Men--Da Niu Fang South Entrance)

375 (Xi Zhi Men--Han Jia Chuan North)

302 (Xin Zhuang --Ba Gou Village)

425 (Nan Wu --Da Tun East)


For more information about bus routes to our campuses, please visit Beijing Public Transport (http://beijing.gongjiao.com/).