Home >> Alumni >> Organizational Framework

Alumni

Organizational Framework

Honorary Chairpersons: Liu Fuzhi, Luo Huangcai, and Lei           Jieqiong          

Counselor: Shi Yajun

Chairperson: Huang Jin 

Standing Vice Chairperson: Ma Huaide

Vice Chairpersons: Luo Feng, Fan Fangping, Duan Zhengskun, Xie Zhanyuan, Ma KangMei, Zhang Guilin,

                             XingWenxin, Ying Songnian, and Wang Guanfa

Secretary General: Wang Liyong

Deputy Secretary General: Yang Jie and Ma Jiangtao

Chief Supervisor: Hu Ming

Supervisors: Ni Caizhong and Liu Yanji